ขายถูก! ที่ดิน 1 งาน 6 แสน ซอยครูผึ้ง น้ำ-ไฟเข้าถึง กกโก เมือง ลพบุรี

ขายที่ดิน 1 งาน ใกล้วัดโคกม่วง ซ.ครูผึ้ง อยู่ในแหล่งชุมชน ระบบสาธารณูปโภค น้ำ – ไฟฟ้า เข้าถึง ที่ดินหน้ากว้าง 16 เมตร ลึก 24 เมตร ในระแวกมีเพื่อนบ้านไม่วังเวง

(เพิ่มเติม…)